– Här finns vi kvar

 

Tidvattnets eviga omfamnande av en plats som sedan länge viskat minnen

 

"Ebb och flod smeker mig i min obrutna dvala.

 

De var här en gång och tog del av min mark.

 

Deras kroppar skapade mitt arv.

 

Ansikten bildade färger som bleknat likt min vilja. "

 

En annan röst andas stilla ord om en historia som vandrat bortåt nya vägar.

 

Här finns vi kvar - fåglar, vatten och hus.

 

Vi stannar här och ser tidvattnet vagga oss mot den slutliga sömnen.

 

 

 

Teknik:

Timelapse, fotograferat en bild var 20:e sekund på ungefär ett halvt dygn.

 

 

share