Resa med himmelen som färdväg.

Vandring bortåt ny förnimmelse.

Vi korsar tankarna hos de som innan tog denna vaga led.

In mot punkten. Och utåt land igen.

share